Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 στις 21.00

Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην κοινωνική συναίνεση

Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην κοινωνική συναίνεση: κάθε Δευτέρα στις 21:00 στην κατάληψη Αντιβίωση

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Σεπτεμβρίου 02h