Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 στις 18.00

Συλλογική κουζίνα & Μπαρ

Συλλογική Κουζίνα&Μπαρ

Τα Ζιζάνια ξανανοίγουν! Τις τελευταίες εβδομάδες ο χώρος της κατάληψης παρέμεινε κλειστός για να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρης του χώρου και απολογιστικές διαδικασίες. Ο χώρος ξανανοίγει το Σάββατο από τις 18:00 έως τις 23:00 για συλλογική κουζίνα και μπαρ οικονομικής ενίσχυσης για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.

κατειλλημένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια

Solidarity kitchen&Bar

Zizania reopens! The last weeks the squat had been closed for construction works and debrief processes. The space will open again on Saturday from 18:00 to 23:00 with a solidarity kitchen and bar to support economically the works that have been done.

squatted social center Zizania

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/85583/