Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 στις 18.30

(αναβάλλεται για 14/10) Βιβλιοπαρουσίαση: Ιστορίες φυγοδικίας

Βιβλιοπαρουσίαση:

Ιστορίες φυγοδικίας: προσωπικές αφηγήσεις από Ιταλία και Ελλάδα για την γη της παρανομίας

Επανέκδοση του Ταμείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων Αγωνιστών

Στηρίζουμε τους φυλακισμένους αγωνιστές υλικά, ηθικά, πολιτικά

Παρασκευή 8/10 στις 18.30 στη Νομική Σχολή Αθηνών

Ταμείο αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστ(ρι)ών

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/85587/