τι; :

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 στις 12.30

Άνοιγμα ΑΚΝ

Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου ανοίγουμε το χώρο του ΑΚΝ και στηρίζουμε τη γενική συνέλευση Νομικής.

-ΑΚόΝιτο

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Σεπτεμβρίου 21h