Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 στις 21.00

Punk Cinema Festival 2021 Opening (The Garden)

Hei there!
This is our First One in Athens,
The blast from the past,
Selective review of
PCFA[mstedam] 2020 short list.
---
It won't hurt!
Come ova

30.09
21:00
film screenings
Navarinou self-managed park

πηγή : https://www.facebook.com/events/2467886473731…
πηγή : email που λάβαμε στις 26 Σεπτεμβρίου 17h