Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 στις 13.00

Παρουσίαση-συζήτηση: Queering Athens 2000-2015

Κυριακή 17 οκτωβρίου στη 13.00

Παρουσίαση - συζήτηση +after buffet

Queering Athens
το πέρασμα μου από το queer
κίνημα της περιόδου
2000-2015

TUDI

Εκδόσεις: ΠΓΦΜ

κοινότητα κατάληψης φάμπρικα υφανέτ