Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στις 19.00

Ανοιχτή Συνέλευση Εργαζομένων-Ανέργων-Φοιτητών

Θέματα

  • Ενημερώσεις από χώρους δουλειάς
  • Το ζήτημα του ασφαλιστικού (συνέχεια)

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.php?id=20706