τι; : βιβλίο θεματική : από :

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 στις 19.00

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ βιβλιοπαρουσίαση "Κυρίες και κύριοι από δω για τα αέρια…"

βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του T. Borowski "Κυρίες και κύριοι από δω για τα αέρια…"

Αναβάλλεται λόγω απόφασης του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ να κλείσει τη σχολή

πηγή : https://antifa-ngt.espivblogs.net/?p=3217
πηγή : email που λάβαμε στις 10 Οκτωβρίου 11h