Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 στις 20.00

Προβολή του ντοκιμαντέρ "Γκρεμνά 'ναι εμάς οι τόποι μας" & συζήτηση

πηγή : https://twitter.com/savegreekmounts