τι; : κουζίνα θεματική : από : Room 39

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 στις 18.00

Συλλογική vegan κουζίνα

Συλλογική vegan κουζίνα στον ΕΚΧ Σχολείο

από την ομάδα υποστήριξης προσφύγων και μεταναστ(ρι)ών Room 39.

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

στις 18:00

Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 27 & Μπιζανίου