τι; : βιβλίο θεματική : από :

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 στις 16.00

Αυτοργανωμένο distro ελευθεριακού βιβλίου και εντύπου της Σουπιάς στη οικογιορτή

Η Σουπιά θα είναι με τον πάγκο της στην οικογιορτή το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 στο πάρκο του αγ. Κωνσταντίνου από τις 16:00.

πηγή : email που λάβαμε στις 13 Οκτωβρίου 00h