Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011 στις 19.30

Προβολή: Στις αίθουσες της πλήξης

ΠΡΟΒΟΛΗ

«στις αίθουσες της πλήξης»

αυτοοργανωμένο ντοκυμαντέρ των ομάδων «ανυπάκουοι μαθητές» και «visual void» από την Πάτρα

…Το σχολείο αναπαράγει τις καταπιεστικές δομές της κοινωνίας και ανέκαθεν η εκπαίδευση ήταν ο θεμέλιος λίθος του καπιταλισμού…

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου

ώρα έναρξης 19:30

πηγή : http://papoutsadiko.espivblogs.net/archives/4...