τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 στις 20.00

Εβδομαδιαία ανοιχτή συνέλευση του ελευθεριακού χώρου Sabot

Εβδομαδιαία ανοιχτή συνέλευση του χώρου