τι; : προβολή, συζήτηση θεματική : από :

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 στις 20.00

Προβολή και συζήτηση στο Cine Yfanet

πηγή : email που λάβαμε στις 13 Οκτωβρίου 16h