Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021 στις 18.00

Συνάντηση της δομής γλώσσας & του μεταφραστικού δικτύου & αυτοοργανωμένο κομμωτήριο

πηγή : https://twitter.com/MigrantsSoli