Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 στις 16.00

Συνάντηση της δομής για την διοργάνωση πολιτικού καφενείου

πηγή : https://twitter.com/MigrantsSoli