τι; :

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

[GR+EN] Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ζιζανίων - Zizania Weekly Schedule

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Ζιζανίων 1-6 Νοέμβρη - Weekly Schedule of Zizania 1-6 November

post image

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Ζιζανίων:

Τρίτη 2.11

4-7μμ Συνάντηση της δομής αλληλοβοήθειας

Καλούμε όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δομή αλληλοβοήθειας της κατάληψης σε μια συνάντηση για γνωριμία και συήτηση γύρω από την οργάνωση και τις λειτουργίες της. Η δομή θα έχει σκοπό τη λειτουργία της κουζίνας, της διανομής τροφής και του χαριστικού παζαριού που ήδη υπήρχαν, καθώς και την εξερεύνηση τρόπων κάλυψης και άλλων αναγκών.

Ελάτε να γνωριστούμε και να οργανώσουμε την κάλυψη των αναγκών μας συλλογικά, αυτοοργανωμένα, οριζόντια.

6-9μμ Αυτοοργανωμένο Κομμωτήριο

8μμ Μπαρ + Προβολή της ταινίας "Μπάσταρδα της Ουτοπίας"

Τετάρτη 3.11

6μμ Κοινωνική Συλλογική Κουζίνα

6-9μμ Αυτοοργανωμένο Κομμωτήριο

6.30μμ Συνέλευση Solidarity with Migrants

Πέμπτη 4.11

6μμ Συνάντηση της δομής γλώσσας και του μεταφραστικού δικτύου

Καλούμε σε συνάντηση όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της βιβλιοθήκης της κατάληψης, να συμμετέχουν σε μαθήματα γλωσσών ή να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός δικτύου μεταφράσεων. Θα είναι μια συνάντηση για όλα αυτά μαζί, για να δούμε την επικοινωνία και την πρόσβαση σε πληροφορία πιο συνολικά μέσα στην κατάληψη, αφού βρισκόμαστε σε μια γειτονιά που μιλάει τόσες διαφορετικές γλώσσες.

Για να γεμίζουμε τη βιβλιοθήκη μας με πολύγλωσσο υλικό, για να μάθουμε το ένα τους κώδικες επικοινωνίας του άλλου, για να μπορούμε να παρέμβουμε στη γειτονιά και να οργανωθούμε σε διάφορες γλώσσες.

6-9μμ Αυτοοργανωμένο Κομμωτήριο

9μμ Βραδιά Tango, Πρωτοβουλία Ανήσυχων Tangueros

Μια βραδιά χορού, όπου όλοι είμαστε ευπρόσδεκτες να συναντηθούμε για να χορέψουμε (ακόμα κι αν είναι η πρώτη φορά) ή να παρακολουθήσουμε. Όπως και να 'χει, συμμετέχουμε ενεργά στην τελετουργία της μιλόνγκας. Χορεύουμε ελεύθερα τους ρόλους που επιθυμούμε , προσκαλούμε σε χορό και δεχόμαστε ή αρνούμαστε πάντα με σεβασμό, πρώτα από όλα σε εμάς και ύστερα στ@ άλλ@. Παραβιαστικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές.

Παρασκευή 5.11

3μμ Συνάντηση δομής πολιτικων καφενείων

Σάββατο 6.11

1μμ Αντικρατική/Αντιφασιστική Διαδήλωση στην Πλ. Βικτωρίας

[ENG] This week's schedule at Zizania:

Tuesday 2.11

4-7pm Mutual Aid Structure Assembly

We invite anyone who is interested in participating in the mutual aid structure of the squat in order to meet each other and discuss how to organise its functions. The structure will run the kitchen, food distribution and the freeshop that already existed, while exploring ways of covering other needs as well.

Come to meet and organise the cover of our needs collectively, self-organised, horizontal.

6-9pm Self-Organized Barbershop

8pm Film Screening + Bar of "Bastards of Utopia"

Wednesday 3.11

6-9pm Self-Organized Barbershop

6pm Collective Social Kitchen

6:30pm Solidarity With Migrants Assembly

Thursday 4.11

6-9pm Self-Organized Barbershop

6-9pm Language Classes and Translation Network Assembly

We invite anyone who is interested in formatting the library of the squat, participating in language lessons or to help in the creation of a translation network. This will be a meeting for all of these together, to consider the communication and access to information inside the squat in a more concrete way, since we are in a neighborhood that people speak so many different languages.

To fill our library with multilingual material, to communicate better with each other, to be able to address the neighborhood and organize together in different languages.

9pm Self-Organized Tango Night, Restless Tangueros Initiative

Milonga PAT (Restless Tangueraos Initiative)

A tango night, where we are all welcome to meet, embrace each other and dance (even it's the first time) or watch. In any case, we actively participate in the ritual of milonga. We choose freely the dancing role, we invite to dance and we accept or refuse with respect. Any violative behaviour won't be tolerated.

Friday 5.11

3pm Assembly to Organize Political Kaffenios in Zizania

Saturday 6.11

1pm Anti-state / Anti-fascist Demonstration in Plateia Victoria

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1615080/