τι; : συναυλία θεματική : από : ατελές

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Hip Hop Live

T.B.A.

Sedatephobia Rap Collective.

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Νοεμβρίου 23h