Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 στις 17.00

Πορεία 17 Νοέμβρη

Κάλεσμα σε πορεία 17 Νοέμβρη

Κάλεσμα σε αντικρατική- αντικατασταλτική πορεία στις 17 Νοέμβρη και ώρα 17:00. Πεζόδρομος παλιάς νομικής (Κομοτηνή). Ανυπακοή Αντίσταση Αξιοπρέπεια.

αναρχικό στέκι Utopia A.D.

πηγή : https://utopia-ad.org/κάλεσμα-σε-πορεία-17-νο…