τι; : συναυλία ατελές

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 στις 21.00

Χρειάζεται επιβεβαίωση, δεν εχει καμια πληροφορία.

Πανκ λαιβακι αλληλεγγύης

.

πηγή : email που λάβαμε στις 16 Νοεμβρίου 21h