Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 στις 16.30

Workshop κομποστοποίησης: αναερόβια ζύμωση «bokashi»

Workshop παρασκευής ΜΠΟΚΑΣΙ την Πέμπτη 25/11 στις 16:30-17:30 στον Ε.Κ.Χ. Σχολείο.


Δημιουργήστε το έδαφος σας για να αναπτυχθούν τα φυτά! Το φαγητό μας «ζούσε» στο εδαφικό περιβάλλον πριν το συγκομίσουμε και η σχέση φυτού και εδαφικού περιβάλλοντος καθορίζει τη δύναμη της απόδοσης! Έτσι την Πέμπτη 25/11 στις 16:30 θα κάνουμε μαζί ένα πρακτικό διαδραστικό εργαστήριο, για να μάθουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μόνοι μας ένα σύστημα κομποστοποίησης bokashi από την αρχή! Το θετικό με το bokashi είναι ότι συντίθεται πολύ εύκολα σε ένα αστικό περιβάλλον μέσα σε κουβάδες χωρίς μυρωδιές (άρα δεν υπάρχει έλξη τρωκτικών, κάτι που είναι πρόβλημα με τα κλασικά συστήματα κομποστοποίησης), η διαδικασία είναι γρήγορη και μπορούν να κομποστοποιηθούν τα πάντα! Είναι μια πολύ απλή, εύκολη διαδικασία για όλ@ να την πραγματοποιήσουν. Ξεσκονίζοντας λίγο τη φυσική πίσω από αυτή τη διαδικασία για όσες ενδιαφέρονται παρατηρούμε ότι- το bokashi είναι μια αναερόβια διαδικασία κομποστοποίησης -- Σε αντίθεση με το κλασικό αερόβιο κομπόστ . Το κλασικό κομπόστ χρειάζεται περίπου 6-12 μήνες για να έρθει σε κατάσταση ισορροπίας των θρεπτικών του και να χρησιμοποιηθεί, ενώ το bokashi, με λίγη προετοιμασία, χρειάζεται μόνο 1 μήνα! Η προετοιμασία ξεκινάει χρησιμοποιώντας ένα υλικό που θα προσμιχτεί μαζί με υπολείμματα φαγητού. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε οργανικό και αποξηραμένο, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε φλοιούς (απομεινάρια) από τη διαδικασία παρασκευής του αλευριού (που απαντάται σε μεγάλες ποσότητες με χαμηλό κόστος). Παρασκευάζεται με τον εμβολιασμό ενός προ-καλλιεργημένου στελέχους βακτηρίων που ονομάζονται Ε.Μ. Οι E.M. χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να ενσωματωθούν με το φλοιό και να είναι έτοιμοι για χρήση (αποθηκεύεται έως και 1 χρόνο). Πασπαλίζουμε μέσα σε ένα κουβά μαζί με τα υπολείμματα φαγητού μας και αφού ζυμωθούνε μέσα στον κάδο για δύο εβδομάδες, είναι έτοιμο να μπει στο έδαφος, όπου χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να μετατραπεί σε πλήρως θρεπτικό έδαφος! Κατά τη διαδικασία αυτή μπορούμε να συλλέξουμε και τα υγρά από τον κάδο και αραιώνοντας τα με νερό δίνουμε στα φυτά ένα ισχυρό τσάι κομποστοποίησης. Στο εργαστήριο λοιπόν θα ετοιμάσουμε το μείγμα φλοιού, θα φτιάξουμε τους κουβάδες (ο ένας κουβάς μέσα στον άλλο με βαλβίδα) και θα ετοιμάσουμε ένα κουβά με υπολείμματα φαγητού, επίσης θα δούμε πώς ένας κουβάς μποκάσι ( που έχει συμπληρώσει ήδη 2 εβδομάδες) θα αναμιχθεί με το έδαφος. Το σύστημα κομποστοποίησης bokashi θα είναι μέρος της γενικότερης ανακύκλωσης των απορριμμάτων στον ε.κ.χ. Σχολείο (πλαστικά αλουμίνια, κ.α.). Τα οργανικά υπολείμματα θα δημιουργούν τα θρεπτικά στοιχεία για τις ανάγκες της θρέψης του roof garden του εκχ σχολείου σχεδόν χωρίς κόστος.
Φέρτε τα υπολείμματα της κουζίνας σας και ελάτε μαζί μας για ένα χαλαρό εργαστήριο 1 ώρας Πέμπτη 25/11 στις 16:30!

[ENG]

BOKASHI


Thursday 25/11 at 16:30-17:30 @ Scholeio


Build soil for plants to grow! Our food had a habitat before we harvested it. And its surroundings
determine the power of the yield! So Thursday 25/11 at 16:30 @ Scholeio we will make a
hands-on interactive workshop together, to learn how we can create a bokashi composting
system by ourselves from scratch!
The good thing about bokashi is that it is very easy to manage in an urban setting. Because it is
all based in buckets. There are no smells (so no attraction of rodents, which can be a problem
for classical compost systems), the process is fast, and you can compost everything!
It's a very simple, straightforward process; easy to understand for everyone. But to quickly gloss
over the physics behind it anyway, for those who are interested - bokashi is an anaerobic
compost process -- As opposed to the classical aerobic
compost outside. The classical compost takes about 6-12 months to finish, whereas bokashi,
with a little bit of preparation, needs only 1 month to become nutritious soil!
We do this by preparing a material that we will mix together with our food scraps. The material
could be anything organic and dry, but we will use husk (left overs) from the flour making
process (easily attained in big quantities for a cheap buck). We prepare it by inoculating it with
some pre-cultivated bacteria strain called EM (could be other no-cost homemade solutions).
The EM needs about two weeks to marry with the husk, and then the mix is ready to be used
(and stored for up to a year).
We sprinkle a little bit inside a bucket along with our food scraps, and after fermenting/pickling
inside the bucket for two weeks, it is ready to be put into the soil, where it needs another two
weeks to become fully transformed into nutritious soil!
During this process we can harvest a liquid from the bucket, which we can dilute with water and
give to the plants as a powerful compost tea.
So in the workshop we will prepare the husk mix, we will make the buckets (one bucket inside
another with a valve), and we will go through the process of preparing a bucket with food
scraps, as well as look how a bokashi bucket (which has finished already 2 weeks) will be mixed
into the soil.
The bokashi composting system will be a part of the cycling of waste products in Scholeio,
where from the kitchen leftovers we are creating the nutrients we need to sustain a vegetable
roof garden practically free of cost.
Bring your kitchen scraps and come join us for a laid back 1-hour workshop @ Scholeio Thursday at 16:30