Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 στις 19.00

Open Mics

Open mics την Παρασκευή 26/11 στις 19:00 στο κάτω Πολυτεχνείο-καταληψη Γκίνη

~να οικειοποιηθουμε ξανά τους χώρους μας~

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Νοεμβρίου 16h