Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 στις 19.00

Σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η διαμαρτυριας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Ενώνουμε τις φωνές μας την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, στις 19:00 μπροστά στην Νομαρχία Σερρών!

Καμία μόνη απέναντι στην έμφυλη βία
Κάτω ο σεξισμός και η πατριαρχία!

(Το αρχείο μεταφορτώνεται. Παρακαλούμε περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί προτού πατήσετε "Αποθήκευση".)