Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 στις 17.30

Βιβλιοπαρουσίαση "Ο γεωπολιτικός μεντεσές"

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Νοεμβρίου 18h