Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 στις 21.00

Darkwave/synth bar οικονομικής ενίσχυσης

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης της ομάδας πανιών/ακροβατικών για εργασίες στο χώρο