Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011 στις 11.00

Φυτεύουμε στην αυλή της κατάληψης του ΠΙΚΠΑ

Η ομάδα αποτελεί κομμάτι της λαϊκής συνέλευσης που ασχολείται ειδικά με το ζήτημα της τροφής, αναζητώντας πεδία δράσης,αλληλεγγύης και δικτύωσης στην παραγωγή,διανομή και κατανάλωση της τροφής, από την οπτική και μέσα στις δυνατότητες μιας συνέλευσης γειτονιάς. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και αξιοποιώντας έναν απελευθερωμένο αστικό χώρο της γειτονιάς (κατάληψη ΠΙΚΠΑ), γίνεται μια πειραματική προσπάθεια συλλογικής καλλιέργειας σε αστικές συνθήκες στα πλαίσια των δράσεων της συνέλευσης.

πηγή : http://pikpa.squat.gr/?p=974