τι; :

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 στις 16.00

Άνοιγμα Ζιζανίων

[eng below] Ζιζάνια: Προγραμμα κατάληψης 29/11-04/12

Πρόγραμμα εβδομάδας 29/11-04/12 κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια, Φυλής Φερών, Βικτώρια zizaexnia@riseexup.net * Week schedule 29/11-04/12 Zizania squatted social center, Fylis and Feron, Viktoria zizaexnia@riseexup.net

Δευτέρα 29/11

16:00-20:00 Ανοιχτή κατάληψη: Δανειστική βιβλιοθήκη, πρόσβαση στην κουζίνα, εργασίες στο χώρο

Τρίτη 30/11

16:00 Συνάντηση της δομής αλληλοβοήθειας: Καλούμε όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δομή αλληλοβοήθειας της κατάληψης σε μια συνάντηση για γνωριμία και συήτηση γύρω από την οργάνωση και τις λειτουργίες της. Η δομή έχει σκοπό τη λειτουργία της κουζίνας, της διανομής τροφής και του χαριστικού παζαριού, καθώς και την εξερεύνηση τρόπων κάλυψης και άλλων αναγκών.

16:00-19:00 Ανοιχτή κατάληψη: Δανειστική βιβλιοθήκη, πρόσβαση στην κουζίνα, εργασίες στο χώρο

Τετάρτη 01/12

18:00 Κοινωνική συλλογική κουζίνα: Μαζεύομαστε από τις 6 για να μαγειρέψουμε βίγκαν φαγητό, να φάμε, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε!

18:30 Ανοιχτή συνέλευση του Solidarity with Migrants

Πέμπτη 02/12

18:00 Συνέλευση αλληλεγγύης στον αγώνα στην Εύβοια

18:00 Συνάντηση δομής βιβλιοθήκης, γλωσσών, μεταφράσεων: Η δομή ασχολείται με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, με τα μαθήματα γλωσσών στο χώρο, με τη δημιουργία μεταφραστικού δικτύου, ενώ παράλληλα συζητά και αυτομορφώνεται για την αντιεξουσιαστική εκπαίδευση και τη λειτουργία των γλωσσών.

21:00 Προβολή "The Act of Killing"+bar οικονομικής ενίσχυσης της κατάληψης: Ντοκιμαντέρ για τους βασανιστές και εκτελεστές της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ινδονησία, οι οποίοι απολαμβάνουν τα προνόμιά τους ακόμα και σήμερα. TW: περιέχει σκηνές έντονης βίας (ινδονησιακά,αγγλικά+αγγλικούς υπότιτλους, 117',https://www.imdb.com/title/tt2375605/?ref_=tt…). Παράλληλα, θα λειτουργεί μίνι μπαρ οικονομικής ενίσχυσης της κατάληψης

Σάββατο 04/12

15:00 Συνάντηση δομής πολιτικών καφενείων: Η δομή πολιτικών καφενείων των Ζιζανίων είναι μια υπο διαμόρφωση ανοιχτή και αυτόνομη δομή της κατάληψης πιυ στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου πολιτικών συζητήσεων εντός της κατάληψης- κατανοώντας ότι η μορφή των συνελεύσεων δεν είναι πάντα η πιο προσβάσιμη ή πθο κατάλληλη για το σκοπό αυτό. Φανταζόμαστε έναν ανοιχτό χώρο όπου διάφορες ομάδες και ατομικότητες θα μπορούν να συναντηθούν, να ανταλλάξουν ιδέες, ερωτήσεις, εμπειρίες και πολιτικά σκεπτικά και να συνδιαλαγούν πάνω σε θέματα σχετικά με τις ομάδες, τις ατομικότητες, το χώρο και το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο, σε ένα συπεριληπτικό περιβάλλον.

ENG

Monday 29/11

16:00-20:00 Open Hours: Lending library, access to the kitchen, building works

Tuesday 30/11

16:00 Mutual aid structure meeting: We invite anyone who is interested in participating in the mutual aid structure of the squat to meet each other and organize its functions. The structure runs the social collective kitchen and the free shop, while exploring ways of covering other needs as well.

16:00-19:00 Open Hours: Lending library, access to the kitchen, building works

Wednesday 01/12

18:00 Collective social kitchen: We start at 6 to cook vegan food, we eat, we meet, we talk!

18:30 Solidarity with Migrants Assembly

Thursday 02/12

18:00 Solidarity to the struggle in Evia Assembly

18:00 Library, language, translation structure meeting: The structure is involved in the running of the library, the language classes in the squat and the creation of a translation network, while talking and self-educating around antiauthoritarian education and the function of languages.

21:00 Film Screening "The Act of Killing"+bar for the support of the squat: Documentary about the death squads members during the indonesian military dictatorship. TW: violence (indonesian.english+english subs, 117', https://www.imdb.com/title/tt2375605/?ref_=tt…). There will be also a bar for the support of the squat.

Saturday 04/12

15:00 Political Kafeneio structure meeting: The Zizania political kaffeneio aims to create an open space for in-depth political discussions where diverse groups and individuals will come to meet, share ideas, thoughts, questions, experiences, and debate in a respectful and inclusive environment. We are proposing umbrella topics that will cover a few events in a row, with suggested sub-thematics for each, to give space for continuity from one event to the next. We hope to begin events in December. Discussions will be open and may sometime feature groups introductions, brochure presentations, screenings and workshop proposals.

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1615674/