Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 στις 18.00

"Άνθρωποι σε κίνηση" :Επαναπροωθήσεις και βία στα σύνορα, συμπεράσματα...

ΔΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Η δομή πολιτικών καφενείων των Ζιζανίων είναι μια ανοιχτή και αυτόνομη δομή της κατάληψης πoυ στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου πολιτικών συζητήσεων εντός της κατάληψης- κατανοώντας ότι η μορφή των συνελεύσεων δεν είναι πάντα η πιο προσβάσιμη ή πiο κατάλληλη για το σκοπό αυτό. Φανταζόμαστε έναν ανοιχτό χώρο όπου διάφορες ομάδες και ατομικότητες θα μπορούν να συναντηθούν, να ανταλλάξουν ιδέες, ερωτήσεις, εμπειρίες και πολιτικά σκεπτικά και να συνδιαλαγούν πάνω σε θέματα σχετικά με τις ομάδες, τις ατομικότητες, το χώρο και το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο, σε ένα συπεριληπτικό περιβάλλον.

Θα ξεκινήσουμε με μια πρώτη συζήτηση την Τρίτη 14/12 και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις τους επόμενους μήνες με μια σταθερότητα. Όσον αφορά τη μορφή, σκεφτόμαστε οι συναντήσεις να έχουν έναν χαλαρό συντονισμό, να αφορμούνται από μικρές εισηγήσεις ομάδων ή ατομικοτήτων, ανοιχτές ερωτήσεις, προβολές σύντομων ντοκιμαντέρ, παρουσιάσεις μπροσουρών, workshops ή οποιαδήποτε άλλη μορφή θεωρούμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε επικοδομητικές συζητήσεις. Καθώς θέλουμε οι συζητήσεις να έχουν μια συνέχεια, προτείνουμε μεγάλες θεματικές οι οποίες θα περιλαμβάνουν μερικές συζητήσεις σε διάστημα κάποιων εβδομάδων, με προτεινόμενες υπο-θεματικές.

Ως πρώτη προσπάθεια, θα θέλαμε να οργανώσουμε μια σειρά πολιτικών καφενείων με γενικό θέμα "Μετανάστευση και Άνθρωποι σε Κίνηση". Πιο συγκεκριμένα, θα μας ενδιέφερε να συζητήσουμε θεματικές όπως η ελευθερία κίνησης και τα εμπόδια σε αυτήν (σύνορα, επαναπροωθήσεις, διακίνηση ανθρώπων..), η ζωή σε καθεστώς παρανομίας και η γενικότερη έννοια της "νόμιμης" ύπαρξης (περιθωριοποίηση, διοικητικοί έλεγχοι…), οι αυτοοργανωμένοι και κοινοί αγώνες (χτίσιμο κοινότητας και αυτοάμυνα, εργατικοί αγώνες…).

Καλούμε ομάδες και συλλογικότητες που θα ενδιαφέρονται για αυτές τις θεματικές να έρθουν και να συμμετάσχουν ενεργά στις συζητήσεις, ξεκινώντας την Τρίτη 14/12 στις 18:00 και συνεχίζοντας τον Ιανουάριο. Εάν ενδιαφέρεστε ή έχετε ερωτήσεις και δεν μπορείτε να παρεβρεθείτε, επικοινωνήστε στο : poliextikokaf_exziz@riseexup.net

*σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο συζητήσεων κάτω από τα πολιτικά χαρακτηριστικά του χώρου, οπότε ρατσιστικές, σεξιστικές, ελιτίστικες, ομοφοβικές, τρανσφοβικές, τοξικοφοβικές, αναπηροφοβικές, εξουσιαστικές και άλλες καταπιεστικές συμπεριφορές και απόψεις δεν θα γίνονται ανεκτές."

*Στις εκδηλώσεις θα τρέχει παράλληλα καλλιτεχνική έκθεση από την Lida και τον Shukran Shirzad για την οικονομική ενίσχυση του έργου τους και των αναγκών τους.

Tρίτη 14/12 18:00: Επαναπροωθήσεις και βία στα σύνορα, συμπεράσματα, εμπειρίες και προοπτικές

Σάββατο 08/01 16:00: Ζώντας στα όρια του νόμου, όψεις της μετανάστευσης, αστεγία, γραφειοκρατία, ακτιβισμός

Σάββατο 22/01 16:00: Συζήτηση εμπειριών αυτοοργανωμένων αγώνων και προβολή του ντοκιμαντέρ "Η αλβαβήτα του αγώνα" (2018)

Σάββατο 05/02 16:00: Εν εξελίξει αγώνες στα καμπς και τα στρατόπεδα κράτησης μεταναστ(ρι)ών, τις πρακτικές του αγώνα και τις εκφράσεις αλληλεγγύης

[ΕΝG]

POLITICAL KAFENIO STRUCTURE AND FIRST DISCUSSIONS

The Zizania political kafeneio is an open autonomous structure that aims to create inside of the squat a favourable space for in-depth political discussions - understanding that the assembly format is often not the most accessible neither the most suitable for such purpose. We envision an open space where diverse groups and individuals will come to meet, exchange and share ideas, questions, experiences, political thoughts, and debate topics relevant to them, to the space and the wider political context in a respectful and inclusive environment.

We will start with a first event on Tuesday 14/12 and then intend to hold similar events on a regular basis throughout the next months. Regarding the format, we aim for loosely moderated discussions impulsed whether with short introductions by groups or individuals, open questions, documentaryscreenings, brochure presentations, workshops and whatever other format people think could lead to fruitful discussions. As we want to give space for continuity from one event to the next, we are proposing umbrella topics that would cover a few events in a row, with suggested sub-thematics for each.

As a first attempt, we are organizing a first series of kafenios on the general topic of "People on the Move". More specifically, we will be tackling thematics around freedom of movement and its obstacles (border regimes, pushback, smuggling...), clandestinity and the general concept of legal existence (marginalization, administrative control, activism), self-organised and common struggles (community building and self-defence, struggle inside and against detention centres…).

We invite groups and individuals that are interested in such topics to come and actively participate in our events, starting this Tuesday 14/12 at 6PM and continuing throughout January. If you are interested or have questions but you are not able to come, feel free to email us at:poliextikokaf_exziz@riseexup.net

*we intend to create a safe space for discussion under the political characteristics of the space, so racist, sexist, classist, homophobic, transphobic, ableist, authoritarian and other oppressive speeches and practices will not be tolerated."

*The kaffeneios will also feature an art exhibition by Lida and Shukran Shirzad in support of their work and daily needs

Τuesday 14/12 6PM: PUSHBACKS & BORDER VIOLENCE « overview, experiences and perspectives of struggle »

Saturday 8/1 4PM: LIVING IN THE MARGINS OF THE LAW « Prisms of migration, homelessness, administrative requirements, street activism...»

Saturday 15/1/2022 4PM: SELF-ORGANISED STRUGGLES « featuring 'The Alphabet in Struggle' documentary (2018) and different specific experiences

Saturday 5/2/2022 4PM: ON-GOING STRUGGLES IN CAMPS & DETENTION CENTRES « forms of protest, repression and solidarity

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/86283/