Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 στις 23.00

(αναβάλλεται) Future Electronics Festival

Δυστυχώς λόγω της έξαρσης της πανδημίας το φεστιβάλ αναβάλλεται. Νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.

πηγή : https://www.facebook.com/events/4418856673185…


πηγή : https://www.facebook.com/events/4418856673185…%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%7D&__xts__[0]=68.ARAtqCOsBPFpGv0dVzxC8aiF7fAtKYe5Wlzp2zk3G6kQDdx2HNGTwQcmGsYACThPmr1oDOuk_N9uT_CKhuk4JU_jdtclgSSEDQpv9LKkBjce5eB9P0rXBT0QwXvivxvcdYLejps88--eo_mv2tsPMDNP75SSC-Onl8kJSNPvELqU9N9faAyIVJyBaQw8Ir0w-iDx3gLoXX4DaWuzDr8TdcqEowQCF0j3Veuz7RJeoVUCuayVNexm2ZiRShrr0YqSpkZ28yArwiRJfHGtZXGnEyXAJwkCbsl4O3X4afj3-i1bwAHKKFCvXcQ