τι; :

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Ζιζάνια: Πρόγραμμα κατάληψης 13/12-16/12

[eng below] Ζιζάνια: Πρόγραμμα κατάληψης 13/12-16/12

Πρόγραμμα κατάληψης, κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια, Φυλής Φερρών, Βικτώρια, zizaexnia@riseexup.net// Squat schedule 13/12-16/12, Zizania squatted social center, Fylis and Feron, Viktoria, zizaexnia@riseexup.net

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ:

Η κατάληψη θα είναι ανοιχτή για: δανειστική βιβλιοθήκη, πρόσβαση στην κουζίνα, εργασίες στο χώρο, γνωριμία και κουβέντα, επαναλειτουργία του χαριστικού παζαριού:

Δευτέρα 12:00-15:00

Τρίτη 16:00-18:00

Τετάρτη 12:00-15:00

Πέμπτη 16:00-18:00

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

Τρίτη 16:00 Συνάντηση της δομής αλληλοβοήθειας: Καλούμε όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δομή αλληλοβοήθειας της κατάληψης σε μια συνάντηση για γνωριμία και συήτηση γύρω από την οργάνωση και τις λειτουργίες της. Η δομή έχει σκοπό τη λειτουργία της κουζίνας, της διανομής τροφής και του χαριστικού παζαριού, καθώς και την εξερεύνηση τρόπων κάλυψης και άλλων αναγκών.

Πέμπτη 18:00 Συνάντηση δομής βιβλιοθήκης, γλωσσών, μεταφράσεων: Η δομή ασχολείται με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, με τα μαθήματα γλωσσών στο χώρο, με τη δημιουργία μεταφραστικού δικτύου, ενώ παράλληλα συζητά και αυτομορφώνεται για την αντιεξουσιαστική εκπαίδευση και τη λειτουργία των γλωσσών.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Τετάρτη 18:30 Ανοιχτή συνέλευση του Solidarity with Migrants

Πέμπτη 18:00 Συνέλευση αλληλεγγύης στον αγώνα στην Εύβοια

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τρίτη 18:00 : Σειρά πολιτικών καφενείων "Άνθρωποι σε κίνηση", 1η συνάντηση "Επαναπροωθήσεις και βία στα σύνορα, συμπεράσματα, εμπειρίες και προοπτικές" (https://athens.indymedia.org/post/1615866/)

Τετάρτη 18:00 Κοινωνική συλλογική κουζίνα

Πέμπτη 19:00 Αυτοοργανωμένο μάθημα τάνγκο από την Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων

[eng]

OPEN SQUAT

The squat will be open for: lending library, access to the kitchen, meeting and chatting, re-running the free shop on:

Monday 12:00-15:00

Tuesday 16:00-18:00

Wednesday 12:00-15:00

Thursday 16:00-18:00

SQUAT STRUCTURES MEETINGS

Tuesday 16:00 Mutual aid structure meeting: We invite anyone who is interested in participating in the mutual aid structure of the squat to meet each other and organize its functions. The structure runs the social collective kitchen and the free shop, while exploring ways of covering other needs as well.

Thursday 18:00 Library, language, translation structure meeting: The structure is involved in the running of the library, the language classes in the squat and the creation of a translation network, while talking and self-educating around antiauthoritarian education and the function of languages.

ASSEMBLIES

Wednsesday 18:30 Solidarity with Migrants Assembly

Thursday 18:00 Solidarity to the struggle in Evia Assembly

EVENTS

Tuesday 18:00 : Series of political kafenios "People on the move": 1st meeting "PUSHBACKS & BORDER VIOLENCE « overview, experiences and perspectives of struggle » ( https://athens.indymedia.org/post/1615866/)

Wednesday 18:00 : Collective social kitchen

Thursday 19:00 : Self-organized tango lesson by the Restless Tangoeros Initiative

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1615958/