Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 στις 20.00

Bar for the legal expenses of migrants

scroll for english

Τους τελευταίους μήνες, τα νομικά έξοδα των μεταναστών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του ασύλου είναι αυξημένα. Με ευθύνη του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαδικασία ασύλου γίνεται όλο και πιο δύσκολη, με αποτέλεσμα το δικαίωμα ασύλου ουσιαστικά για πολλές μετανάστες/στριες να καταργείται.

Την ίδια στιγμή, μετανάστες και μετανάστριες διώκονται με ρατσιστικά κίνητρα από τις αρχές, για τη συμμετοχή τους σε αγώνες ή για άλλους λόγους. Από τα σύνορα μέχρι τα camps και τις πόλεις, ο αντιμεταναστευτικός πόλεμος συνεχίζεται. Για να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε, χρειάζεται να δημιουργήσουμε τους δικούς μας αντιθεσμούς υλικής και νομικής υποστήριξης των μεταναστριών, οργανώνοντας παράλληλα τους κοινούς αγώνες ντόπιων-μεταναστών/στριών

Με τα έσοδα από αυτό το μπαρ οικονομικής στήριξης, θέλουμε να καλύψουμε έξοδα που έχουμε ήδη κάνει για τη νομική στήριξη μεταναστριών. Θέλουμε επιπλέον να έχουμε την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουμε και στο μέλλον την νομική υποστήριξη και ενδυνάμωσή τους.

P.S: Από ρούχα χρειαζόμαστε κυρίως αντρικά και παιδικά ρούχα, ταξινομημένα όσο γίνεται. Γάλατα βρεφικά, και απλά παιδικά νουνού.

---

In recent months, the legal expenses of migrants at all stages of the asylum procedure have increased. Under the responsibility of the Greek state and the European Union, the asylum procedure is becoming more and more difficult, with the result that the right to asylum is effectively abolished for many migrants.
At the same time, migrant have been arrested with racist motives by the authorities for their participation in struggles or for other reasons.

From the borders to the camps and the cities, the anti-immigration war continues. In order to be able to face it, we need to create our own oppositions of material and legal support for migrant women, while organizing the joint struggles of local and migrant women.

With this financial support bar, we want to cover expenses we have already paid for legal support for migrants. We also want to have the financial capacity to continue legal support and empowerment in the future.

P.S: Regarding clothes we especially need men's and children clothes, regarding the milk we need milk for babies and kids (nounou)

πηγή : https://www.facebook.com/events/1502325190137…
πηγή : email που λάβαμε στις 24 Δεκεμβρίου 11h