τι; : θεματική : από :

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 στις 12.00

Μαγείρεμα απο την κοινωνική κουζίνα

Μηνιαίο Πρόγραμμα Δομών Κοινωνικής Κουζίνας:

Μαγειρέματα: Κάθε Σάββατο στις 12:00

Συνελεύσεις: Κάθε Δεύτερη Τετάρτη στις 19:30 -Η επόμενη στις 19/01/2021

Τα μαγειρέματα και οι συνελεύσεις γίνονται στον χώρο της Κατάληψης Αντινομία (παλαιό ψυχιατρείο).

Αν χρειάζεσαι να πάρεις ή να δώσεις κάτι:

email: domeexscfu@risexeup.net

τηλ: 6985717273

πηγή : https://www.facebook.com/Δελτίο-Αντιπληροφόρη…