τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 στις 19.00

Ανοιχτή εβδομαδιαία συνέλευση Stop War on Migrants

Open weekly assembly Stop War on Migrants, every Wednesday at 19:00 in Fabrica Yfanet