Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 στις 11.00

συγκέντρωση ενάντια σε υποχρεωτικότητες, διαχωρισμούς, πιστοποιητικά...

…από τα κόκκινα μαντήλια από πάτρα.

πηγή : https://anatopia.wordpress.com/2022/01/09/συγ…