Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 στις 13.00

Ανοιχτή, δανειστική βιβλιοθήκη

Ανοιχτή, δανειστική βιβλιοθήκη κάθε Σάββατο 13:00 με 16:00 και κάθε Τρίτη 20:00 με 24:00.

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Ιανουαρίου 13h