Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 στις 18.00

Συνέχεια ανοιχτών συνελεύσεων για τις διώξεις με βάση το DNA

Συνέχεια ανοιχτών συνελεύσεων για τις διώξεις με βάση το DNA

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Ιανουαρίου 10h