Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 στις 13.00

Ανοιχτή, δανειστική βιβλιοθήκη

Ανοιχτή και δανειστική βιβλιοθήκη κάθε Τρίτη 20:00-24:00 και κάθε Σάββατο 13:00-16:00.

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Ιανουαρίου 12h