Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 στις 20.00

Bar Οικονομικής Στήριξης

Bar Οικονομικής Στήριξης των Οικογενειών Φυλακισμένων Αγωνιστών/στριών

Παρασκευή 21.01 στην Κατάληψη 111 από τις 20:00

Αναρχικοί/ες