Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 στις 12.00

[eng below] Χαριστικό παζάρι

από Ζιζάνια

Free shop in Viktoria square

As Zizania squatted social center we organise a free shop in Viktoria square on Saturday 29/1 12:00. Come and take winter clothes or leave some that you don't need. We reclaim the public spaces by self-organising our needs, especially now that the weather is so cold, while the energy and basic good prices have risen and the homeleseness and house precarity are ever-present.

List of needs: winter clothes, blankets, sleeping-bags, baby milk etc

Solidarity is our weapon

Ως κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια διοργανώνουμε χαριστικό παζάρι στην πλατεία Βικτωρίας το Σάββατο 29/1 στις 12:00. Ελάτε να πάρετε χειμερινά ρούχα ή να αφήσετε όσα δεν σας χρειάζονται. Επανοικειοποιούμαστε τους δημόσιους χώρους, αυτο-οργανώνοντας τις ανάγκες μας, ειδικά τώρα που ο καιρός είναι τόσο κρύος, ενώ οι τιμές των βασικών αγαθών και της ενέργειας έχουν αυξηθεί και η αστεγία και η στεγαστική επισφάλεια παραμένουν.

Λίστα αναγκών: χειμερινά ρούχα, κουβέρτες, υπνόσακοι, βρεφικά γάλατα κτλ

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/86576/