Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 στις 13.00

Ανοιχτή, δανειστική βιβλιοθήκη

Άνοιγμα ανοιχτής και δανειστικής βιβλιοθήκης κάθε Σάββατο 13:00-16:00 και κάθε Τρίτη 20:00-24:00.

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Φεβρουαρίου 19h