Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Ζιζάνια: Πρόγραμμα κατάληψης [eng below]

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:00-19:00 Ανοιχτή κατάληψη: Δανειστική βιβλιοθήκη, χαριστικό παζάρι, πρόσβαση στην κουζίνα, εργασίες στο χώρο

18:00-20:00 Αυτοοργανωμένο κομμωτήριο

19:30 Συνέλευση αλληλεγγύης στον αγώνα στην Εύβοια

ΤΡΙΤΗ

16:00 Συνάντηση της δομής αλληλοβοήθειας: Καλούμε όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δομή αλληλοβοήθειας της κατάληψης σε μια συνάντηση για γνωριμία και συήτηση γύρω από την οργάνωση και τις λειτουργίες της. Η δομή έχει σκοπό τη λειτουργία της κουζίνας, της διανομής τροφής και του χαριστικού παζαριού, καθώς και την εξερεύνηση τρόπων κάλυψης και άλλων αναγκών.

18:30 Ανοιχτή συνέλευση του Solidarity with Migrants

20:00 Αυτοοργανωμένο μάθημα τάνγκο από την Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00 Κοινωνική συλλογική κουζίνα: Μαζεύομαστε από τις 6 για να μαγειρέψουμε βίγκαν φαγητό, να φάμε, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε!

18:00 Χαριστικό παζάρι

18:00-20:00 Αυτοοργανωμένο κομμωτήριο

ΠΕΜΠΤΗ

18:30 Συνάντηση δομής βιβλιοθήκης, γλωσσών, μεταφράσεων: Η δομή ασχολείται με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, με τα μαθήματα γλωσσών στο χώρο, με τη δημιουργία μεταφραστικού δικτύου, ενώ παράλληλα συζητά και αυτομορφώνεται για την αντιεξουσιαστική εκπαίδευση και τη λειτουργία των γλωσσών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00 Ανοικτή συζήτηση σχετικά με τη μείωση της βλάβης και την αλληλοβοήθεια σε πολιτικούς χώρους και εκδηλώσεις. Θα μοιραστούμε εμπειρίες, μεθόδους και γνώσεις σχετικά με το πώς να κάνουμε τους χώρους μας ασφαλέστερους για όλα. Η συζήτηση θα γίνει σε συνεργασία με μια αυτο-οργανωμένη ομάδα ακτιβιστριών και ακτιβιστών από τη Ρωσία.

[ENGLISH]

MONDAY

17:00-19:00 Open Hours: Lending library, free shop, access to the kitchen, building works

18:00-20:00 Self-organised barbershop

19:30 Solidarity to the struggle in Evia Assembly

TUESDAY

16:00 Mutual aid structure meeting: We invite anyone who is interested in participating in the mutual aid structure of the squat to meet each other and organize its functions. The structure runs the social collective kitchen and the free shop, while exploring ways of covering other needs as well.

18:30 Solidarity with Migrants Assembly

20:00 Self-organized tango lesson by the Restless Tangoeros Initiative

WEDNESDAY

18:00 Collective social kitchen: We start at 6 to cook vegan food, we eat, we meet, we talk!

18:00 Free shop: For anyone to take or bring clothes

18:00-20:00 Self-organised barbershop

THURSDAY

18:30 Library, language, translation structure meeting: The structure is involved in the running of the library, the language classes in the squat and the creation of a translation network, while talking and self-educating around antiauthoritarian education and the function of languages.

FRIDAY

18:00 Open Discussion about harm reduction and mutual assistance at political spaces and events. We will use this as a space to share experiences, methods and knowledge on how to make our spaces safer for everyone. The discussion will be done in collaboration with a self-organised team of activists from Russia.

πηγή : email που λάβαμε στις 21 Φεβρουαρίου 14h