τι; : βιβλίο θεματική : από : Εκλάμψεις

Σάββατο 5 Μαρτίου 2022 στις 13.00

Ανοιχτή, δανειστική βιβλιοθήκη

Άνοιγμα ανοιχτής και δανειστικής βιβλιοθήκης κάθε Σάββατο 13:00-16:00 και κάθε Τρίτη 20:00-24:00.

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Μαρτίου 17h