τι; :

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Πρόγραμμα Εβδομάδας Ζιζάνια

Πρόγραμμα Εβδομάδας 7-14 Μάρτη - Weekly Schedule 7-14 March

Πρόγραμμα κατάληψης, κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια, 21/02-27/02 Φυλής Φερρών, Βικτώρια, zizaexnia@riseexup.net// Squat schedule 21/02-27/02, Zizania squatted social center, Fylis and Feron, Viktoria, zizaexnia@riseexup.net

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:00-19:00 Ανοιχτή κατάληψη: Δανειστική βιβλιοθήκη, χαριστικό παζάρι, πρόσβαση στην κουζίνα

ΤΡΙΤΗ

8 Μάρτη - Όλες/α/οι στους δρόμους, 1μμ και 6μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00 Κοινωνική συλλογική κουζίνα: Μαζεύομαστε από τις 6 για να μαγειρέψουμε βίγκαν φαγητό, να φάμε, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε!

18:00 Χαριστικό Παζάρι και Αυτοοργανωμένο κομμωτήριο

18:30 Ανοιχτή συνέλευση του Solidarity with Migrants

ΠΕΜΠΤΗ

18:30 Συνάντηση δομής βιβλιοθήκης, γλωσσών, μεταφράσεων: Η δομή ασχολείται με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, με τα μαθήματα γλωσσών στο χώρο, με τη δημιουργία μεταφραστικού δικτύου, ενώ παράλληλα συζητά και αυτομορφώνεται για την αντιεξουσιαστική εκπαίδευση και τη λειτουργία των γλωσσών.

21:00 Ανοιχτή Μilonga από την Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων: Μια βραδιά χορού, όπου όλοι είμαστε ευπρόσδεκτες να συναντηθούμε για να χορέψουμε (ακόμα και για πρώτη φορά!) ή να παρακολουθήσουμε. Όπως και να 'χει, συμμετέχουμε ενεργά στην τελετουργία της μιλόνγκας. Χορεύουμε ελεύθερα τους ρόλους που επιθυμούμε , προσκαλούμε σε χορό και δεχόμαστε ή αρνούμαστε πάντα με σεβασμό, πρώτα από όλα σε εμάς και ύστερα στ@ άλλ@. Παραβιαστικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:00 Προβολή- Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους σχετικά με τον εξευγενισμό και τους εδαφικούς αγώνες

[ENGLISH]

MONDAY

17:00-19:00 Open Hours: Lending library, free shop, access to the kitchen

TUESDAY

8th of March - See you out on the streets, 1pm and 6pm

WEDNESDAY

18:00 Collective social kitchen: We start at 6 to cook vegan food, we eat, we meet, we talk!

18:00 Free shop and Self-organised barbershop

18:30 Solidarity with Migrants Assembly

THURSDAY

18:30 Library, language, translation structure meeting: The structure is involved in the running of the library, the language classes in the squat and the creation of a translation network, while talking and self-educating around antiauthoritarian education and the function of languages.

21:00 Open Μilonga night by the Restless Tangoeros Initiative: A tango night, where we are all welcome to meet, embrace each other and dance (even if it's the first time) or watch. We choose freely the dancing roles. We invite each other to dance and we accept or refuse with respect. Any violative behaviour won't be tolerated.

FRIDAY

21:00 Screening - Short Documentaries about gentrification and territory struggles

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1617428/