τι; : βιβλίο θεματική : από :

Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 στις 13.00

Ανοιχτή, δανειστική βιβλιοθήκη

Άνοιγμα ανοιχτής και δανειστικής βιβλιοθήκης κάθε Τρίτη 20:00-24:00 και Σάββατο 13:00-16:00.

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Μαρτίου 21h