τι; : συναυλία θεματική : από : ατελές

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης

Σάββατο 25 Ιουνίου στις 21:00

Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης στο Σκοπευτήριο για την οικονομική ενίσχυση συντρόφων και συντροφισσών για δικαστικά έξοδα. Σύντομα θα ανακοινωθούν και περισσότερες πληροφορίες, όπως σχήματα και αφίσα.

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Μαρτίου 23h