τι; :

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Ζιζάνια: Πρόγραμμα κατάληψης 28/03-03/04

Πρόγραμμα κατάληψης, κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια, 28/03-03/04 Φυλής Φερρών, Βικτώρια, zizaexnia@riseexup.net // Squat schedule 28/03-03/04 Zizania squatted social center, Fylis and Feron, Viktoria, zizaexnia@riseexup.net

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:00-19:00 Ανοιχτή κατάληψη: Δανειστική βιβλιοθήκη, χαριστικό παζάρι, πρόσβαση στην κουζίνα

ΤΡΙΤΗ

18:30 Ανοιχτή συνέλευση του Solidarity with Migrants

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00 Κοινωνική συλλογική κουζίνα: Μαζεύομαστε από τις 6 για να μαγειρέψουμε βίγκαν φαγητό, να φάμε, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε!18:00 Χαριστικό παζάρι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20.30-22.00 Τάνγκο Καφέ από την Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων Τάνγκο καφέ με θέμα: Ατομικό, δυαδικό, συλλογικό τάνγκο. Συναντιόμαστε πριν την μιλόνγκα για να συζητήσουμε το πως υπάρχουμε ατομικά και συλλογικά σε μια βραδιά τανγκό, τους τυπικούς και άτυπους κανόνες που επιλέγουμε, και πως όλα μαζί συμμετέχουμε αρμονικά στην τελετουργία της μιλόνγκας.

22:00-01.30 Μιλόνγκα από την Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων: Μιλόνγκα είναι μια βραδιά χορού όπου όλα είμαστε ευπρόσδεκτα να συναντηθούμε για να χορέψουμε τάνγκο ή να παρακολουθήσουμε. Ερχόμαστε όπως νιώθουμε άνετα, χορεύουμε τους ρόλους που θέλουμε, προσκαλούμε σε χορό και δεχόμαστε ή αρνούμαστε πάντα με σεβασμό σε εμάς και στα άλλα άτομα.

ΣΑΒΒΑΤΟ

14:00 Ανοιχτή Συνέλευση για τη Γειτονιά: Σας προσκαλούμε σε μία ανοιχτή συνάντηση γειτονιάς στις 02/04/2022 στις 14:00 στο Πάρκο Φυλίας (ο κήπος μπροστά από τα Ζιζάνια, Φυλής και Φερών) επειδή θέλουμε να έχουμε πιο άμεση επαφή, να χτίσουμε πιο δυνατές σχέσεις μέσα στη γειτονιά, να δημιουργήσουμε ένα χώρο συζήτησης των κοινών μας προβλημάτων και να βρούμε καλύτερους τρόπους για να συνυπάρχουμε .

[ENGLISH]

MONDAY

17:00-19:00 Open Hours: Lending library, free shop, access to the kitchen

TUESDAY

18:30 Solidarity with Migrants Assembly

WEDNESDAY

18:00 Collective social kitchen: We start at 6 to cook vegan food, we eat, we meet, we talk!18:00 Free shop: For anyone to take or bring clothes

FRIDAY

20.30-22.00 Tango Cafe by the Restless Tanguero Initiative with subject: Individual, dual and collective tango. We meet before the milonga to discuss how we exist individually and collectively in a tango night, the typical and atypical protocols we choose and how together we participate harmoniously in the ritual of the milonga

22:00-01:30 Milonga by the Restless Tanguero Initiative: Milonga is a dance night where we all are welcome to meet in order to dance tango or watch. We come dressed as we feel comfortable, we dance the roles we want, we invite to dance and we accept or reject always with respect to ourselves and others.

SATURDAY

14:00 Open Neighborhood Assembly: Open neighbourhood meeting on the 02/04/2022 at 2PM in the Parko Fylias (the garden in front of Zizania) because we want to have more direct communication, develop stronger relationships inside the neighbourhood and create a space to discuss common problems and find better ways to coexist altogether.

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1617785/