τι; : φεστιβάλ θεματική : από : ατελές

Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 στις 12.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Breaking Borders

Three days on migration and struggles (poster out soon)

Program for 5th of June:

12:00 Workshop
Experimental workshop of Free Expression and Creative Communication: "Knocking down borders & hedges…"
(Work in Progress) duration 2-3 hours. Maximum number of participants: sixteen (16). (There are NO observers).
The House of Women for Empowerment & Emancipation, Feminist collective.

12:00 Self-organization and solidarity movement on the other side of the borders

Presentation by a member of the autonomous observation group on the Evros events 2020

13:00 Video chat with migrants who managed to leave Greece

By collectivity "Room39"

15:00 Collective Kitchen

16:00 Short inputs from the participating collectives
General, transnational assembly to organize future actions and projects
.

20:00 Protest, starting from ERT3 park

Assembly Stop War on Migrants