τι; : πάρτυ θεματική : από : ατελές

Σάββατο 21 Μαίου 2022 στις 22.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

λοατκια+ ΠΑΡΤΙ // 6ο Αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride

(σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερα)

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Απριλίου 02h