Παρασκευή 13 Μαίου 2022 στις 19.00

Φεστιβάλ υπεράσπισης της Υφανέτ-Community rounds: τραπέζια συζητήσεων + Radio