Τρίτη 19 Απριλίου 2022 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

[eng below] Ζιζάνια: Πρόγραμμα κατάληψης 18/04-24/04

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:00-21:00 Ανοιχτή κατάληψη: Δανειστική βιβλιοθήκη, χαριστικό παζάρι, πρόσβαση στην κουζίνα

18:00-21:00 Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης:από Solidarity with Migrants για μετανάστες/μετανάστριες και σε οικονομική ενίσχυση για την αγορά τέτοιων ειδών.

Τα απαραίτητα είδη είναι τα εξής:
Βρεφικά γάλατα
βρεφικά ρούχα για τα νεογέννητα
πάνες και σερβιέτες
φάρμακα όπως παυσίπονα πχ. Παρακεταμόλη (ντεπόν) και αντιφλεγμονώδη αναλγητικά πχ. Ιβουπροφένη (νούροφεν, αλγκοφρλεν κτλπ), Prezolon (5mg), προπανολόλη (5mg)

ΤΡΙΤΗ

16:00 Συνάντηση της δομής αλληλοβοήθειας: Καλούμε όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δομή αλληλοβοήθειας της κατάληψης σε μια συνάντηση για γνωριμία και συήτηση γύρω από την οργάνωση και τις λειτουργίες της. Η δομή έχει σκοπό τη λειτουργία της κουζίνας, της διανομής τροφής και του χαριστικού παζαριού, καθώς και την εξερεύνηση τρόπων κάλυψης και άλλων αναγκών.

19:00 Ανοιχτή συνέλευση του Solidarity with Migrants

20:00 Αυτοοργανωμένο μάθημα τάνγκο από την Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00 Κοινωνική συλλογική κουζίνα: Μαζεύομαστε από τις 6 για να μαγειρέψουμε βίγκαν φαγητό, να φάμε, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε!

ΠΕΜΠΤΗ

18:30 Συνάντηση δομής βιβλιοθήκης, γλωσσών, μεταφράσεων: Η δομή ασχολείται με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, με τα μαθήματα γλωσσών στο χώρο, με τη δημιουργία μεταφραστικού δικτύου, ενώ παράλληλα συζητά και αυτομορφώνεται για την αντιεξουσιαστική εκπαίδευση και τη λειτουργία των γλωσσών.

20.30-22.00 Τάνγκο Καφέ από την Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων: με θέμα 'Γιατί η Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων επιλέγει καταλήψεις και ανοιχτούς χώρους για τις δράσεις της; Ελευθεριακή τέχνη και κατειλλημένοι χώροι. Μπορεί να συμβεί; αυτά θα συζητήσουμε στο τάνγκο καφέ πριν την μιλόνγκα.'

22:00-01.30 Μιλόνγκα από την Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων: Μιλόνγκα είναι μια βραδιά χορού όπου όλα είμαστε ευπρόσδεκτα να συναντηθούμε για να χορέψουμε τάνγκο ή να παρακολουθήσουμε. Ερχόμαστε όπως νιώθουμε άνετα, χορεύουμε τους ρόλους που θέλουμε, προσκαλούμε σε χορό και δεχόμαστε ή αρνούμαστε πάντα με σεβασμό σε εμάς και στα άλλα άτομα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:00 Προβολή ταινίας

ΣΑΒΒΑΤΟ

14:00 Συλλογικές εργασίες, επισκευές και καθαρισμός του κτιρίου: Φέρτε τα δικά σας εργαλεία και οικοδομικά υλικά

[ENGLISH]

MONDAY

18:00-21:00 Open Hours: Lending library, free shop, access to the kitchen
18:00-21:00 Collection of essential items and funds: by Solidarity with Migrants for migrants
List of items:
Baby formula/milk
Clothes for infants
Diapers and pads
Medicine such as painkillers: paracetamol (depon), anti-inflammatories such as ibuprofen (nurofen, algofren etc) Prezolon (5mg) Propranolol (5mg)

TUESDAY

16:00 Mutual aid structure meeting: We invite anyone who is interested in participating in the mutual aid structure of the squat to meet each other and organize its functions. The structure runs the social collective kitchen and the free shop, while exploring ways of covering other needs as well.

19:00 Solidarity with Migrants Assembly

20:00 Self-organized tango lesson by the Restless Tangoeros Initiative

WEDNESDAY

18:00 Collective social kitchen: We start at 6 to cook vegan food, we eat, we meet, we talk!

THURSDAY
18:30 Library, language, translation structure meeting: The structure is involved in the running of the library, the language classes in the squat and the creation of a translation network, while talking and self-educating around antiauthoritarian education and the function of languages.

20.30-22.00 Tango Cafe by the Restless Tanguero Initiative: 'Why does the Restless Tanguero Initiative chooses squats and open space for their actions? Can libertarian art flourish in occupied spaces?' This is what we will discuss at the Tango Cafe before the Milonga.

22:00-01:30 Milonga by the Restless Tanguero Initiative: Milonga is a dance night where we all are welcome to meet in order to dance tango or watch. We come dressed as we feel comfortable, we dance the roles we want, we invite to dance and we accept or reject always with respect to ourselves and others.
FRIDAY

21:00 Movie Screening

SATURDAY

14:00 Collective works, repairs and cleaning of the building: Bring your own tools and building material

πηγή : email που λάβαμε στις 18 Απριλίου 14h